Karakoçan Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü
Geri

Fen İşleri Müdürü Ne Demek?

Fen işleri müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkili olan kişidir. Belediye Başkanı'nca verilen ve yönetmelikte tarif edilen görevleri özenle yürütmekle sorumludur. İlçe sınırları içerisinde belediyenin sorumluluğunda olan yolların açılması ve asfaltlanması, bordür yapımı, bozulan asfaltların yenilenmesi, belediyedeki tüm araç ve iş makinelerinin bakım onarım işlerini yürütür. Kamuya ait okul, ibadethane, karakol, sağlık ocağı ve belediyeye ait kültür merkezi, spor tesisi, çocuk bakım evleri gibi yapıların onarım işlerini takip eder.

Fen İşleri Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Yol yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak,
  • Yıllık bütçe teklifi hazırlamak,
  • Tretuvar, bordür ve her türlü altyapı işlemlerini yapmak,
  • Kış aylarında karla ve buzla mücadele için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
  • Yapılmasına ihtiyaç duyulan işlerin mevcut personel, araç ve gereç ile ya da ihale yoluyla gerçekleşmesini sağlamak,
  • Bina, tesis vb. yapıların bakım ve onarımlarını yaptırmak,
  • Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmek, fen işleri müdürünün görevleri arasındadır