Karakoçan Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Geri

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ne Demek?

Özel veya kamuya ait tüm kurumlar, dış çevreyle iletişim etkinliğinde bulunur. Bu etkinlik özel ya da tüzel kişilerle olabilir. Çalıştığı kuruma ait tüm iletişim etkinliklerini yürüten Basın ve Halkla İlişkiler birimidir. Bu birimin başında olan ve yöneten kişi de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü unvanıyla görev yapar. Kurum kültürünü yansıtan bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenler. Kurumu tanıtırken olumlu imaj yaratır ve geri bildirim toplayarak değerlendirir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, basın yayın kapsamında kurum faaliyetlerinin medyada tanıtılması için gerekli çalışmaları yapar. Basın bülteni hazırlanması, duyuruların yapılması ve kurum organizasyonları ile basın arasındaki köprünün kurulmasında görevlidir. Olumsuz durumlar karşısında haberleri kurum lehine çevirmesi adına süreci yöneten kişidir. Görsel, işitsel veya yazılı basın ürünlerinin hazırlığından son aşamasına kadar, süreci takip eder. Kurumdan hizmet alan kişilerle, müşterilerle ve paydaşlarla sürekli iletişim hâlinde olmak durumundadır. Gerekli yönlendirmeleri yapar, bilgi verir ve taleplere çözüm üretir. Teknik görevleri arasında şunlar vardır:

  • Düzenli olarak yapılan medya takibiyle, olumlu ya da olumsuz tüm haberlerin arşivlenmesini sağlar.
  • Kurumsal faaliyetleri organize eder.
  • Kurumsal faaliyetlerde basınla iş birliği yaparak organizasyonlara dâhil eder.
  • Kurumsal faaliyetlerin fotoğraflanması, içeriklerin ve metinlerin hazırlanması, dağıtımı gibi sunumları planlar.
  • Fuar gibi organizasyonlarda kurumu temsil eder. Kurum imajını doğru yansıtan stant ve alanların kontrolünü sağlar.
  • Markanın iletişim stratejilerini oluşturur.