Karakoçan Belediyesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Geri

Yazı İşleri Müdürü Ne Demek?

Yazı işleri müdürü, gazete, dergi gibi süreli yayınlar ile adliye, belediye gibi kamu kurumlarında yazılı iletişim kanallarını yönetmek ve yayınların işleyişini sağlamakla sorumludur. Yayın tonunu, editoryal yönünü ve politikalarını belirler.

Yazı İşleri Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Temel sorumluluğu; gerektiği takdirde yazma görevlerini üstlenmek ve tüm bölümler arasında sorunsuz ve sürekli iletişim sağlamak olan yazı işleri müdürünün diğer yükümlülükleri şunlardır;

  • Matbu yayın, web sitesi içeriği ve kurum içi yazışmaları yönetmek ve denetlemek,
  • Tüm içeriği ve fotoğrafları doğruluk ve uygunluk açısından incelemek, gerektiğinde bunları geliştirmek için önerilerde bulunmak,
  • Yayınevi veya kurum için yazım kuralları ve üslup belirlemek, C üretilen içeriğin bu stile uygun olmasını sağlamak,
  • Yayını ya da departmanı mali açıdan yönetmek,
  • Devlet kurumlarında yöneticisi bulunduğu departman personeline yazılı görev dağılımını sağlamak, memurların iş takibini yapmak,
  • Resmi yazışmaların düzenli olarak hazırlanmasını sağlamak,
  • Mevzuatla ve idari makamlarca kendisine atanan görevleri yerine getirmek,
  • Tüm yayın kurulu toplantılarına katılmak,
  • Yayın kurulunun çalışmalarını gerçekleştirmek için etkili iletişim ve iş birliği kurmak.