Karakoçan Belediyesi
Ruhsat İşlemleri
Geri
2022-09-17

                                                                         GEREKLİ EVRAKLAR

1-

Yapı kullanma izin belgesi.

2-

Tapu Fotokopisi.

3-

Kimlik fotokopisi.

4-

Ustalık belgesi.

5-

Kira sözleşmesi (Tapuda adı geçenle)

6-

Vergi levhası fotokopi.

7-

Esnaf Sanatkarlar tasdiknamesi (asıl)

8-

Mesleki oda kaydı (asıl)

9-

Adli Sicil Kaydı

10-

Sağlık Raporu.

11-

2 Adet mavi dosya 1 adet fotoğraf

12-

Sicil gazetesi (şirketler için)

13-

İmza sirküleri (şirketler için)

14-

Sicil kayıt sureti (şirketler için)