Karakoçan Belediyesi
Atatürk Parkı ve Yeraltı Otoparkı ile ilgili basın açıklamasıdır.
Geri
11/03/2021

İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan ve kangren haline gelen araç trafiği ve otopark sorununun çözülmesi amacıyla geliştirdiğimiz orta park projesi ve yer altı otoparkı projemizin son zamanlarda planlı bir şekilde itibarsızlaştırma, çözüm odaklı olmayan alternatifler sunma, bilgi sahibi olmadan Belediyemizi arama veya ziyaret etme gereği duymadan projenin aslını görmeden bazı eleştirilere maruz kalmaktayız. Bu basın açıklamamızın asıl amacı, İlçemiz adına bir şeyler yapıyormuş gibi görünen bazı Dernek, Federasyon veya Partilerin aslında her fırsatta bizlere ulaşan bazı eleştirilerini (Park sorunu, araç trafiği sorunu vb.) çözme gayretimiz onların hoşuna gitmemiş olacak ki yapılan her iyi bir hizmetin;  onların oyununu bozacak olacak ki anlam veremediğimiz aşağıda maddeler halinde sıralanmış eleştirilerini yöneltmektedirler.

İDDİA: Park alanının % 40’ına yapılaşma yapılacağı, İmar Kanunun 19.maddesine aykırı faaliyet gerçekleştiği
CEVAP: Parkımızın toplam alanı tapu kayıtlarında yaklaşık 1310 metrekarelik alanın 310 metrekaresi Çay ocakları, üstü ve yanları kapalı pergola alanları, büfeler, W.C. binası, Çeşme, taksi durağı v.b kapalı alanlar, 670 metrekarelik Kilitli parke taşı alanları, havuz v.b. alanı olarak yapılaşma olmuş beton alanlarıdır. Yaklaşık 330 metrekarelik alanda da çim, çiçek, ağaç v.b. alanlar bulunmaktadır. Sonuç olarak şimdiki haliyle Betonlaşma oranı % 75, yeşil alan oranı % 25’lerdedir.

Yeni Projemizde yoldan kazanılacak alanlarda dahil edilmek üzere yeşil alan ve parkımızın toplam büyüklüğü 3250 metrekarelik bir alana ulaşmaktadır. Bu alan üzerinde 100 metrekarelik taban alanı üzerine inşa edilecek W.C binası ve çay ocağı ile 400 metrekarelik taban alan üzerine inşa edilecek yüksekliği 4,50 metreyi geçmeyen asma katlı kafeterya binasının yanı sıra, Otopark çıkış rampa ve asansörleri ile yürüyüş yolları, masa sandalye atılacak, pergolaların bulunduğu yaklaşık 1100 metrekarelik kilitli parke taşı vb. alan bulunmakta yeşil alan olarak çim, çiçek, ağaç v.b. 1650 metrekarelik bir alan bulunmaktadır.

İddiadan bahsedildiği gibi sadece bina alanımız yaklaşık 500 metrekarelik bir alan işgal etmekte olup bu da toplam park alanımızın yaklaşık % 14 una denk gelmektedir. Şimdi hali hazırda % 25’lerde bulunan direk yeşil alan oranımız yeni projemizde % 50’lere çıkmaktadır.

İDDİA: Otoparkın yeraltı koşulları nedeniyle yapılmasının uygun olmayacağı,
CEVAP:
Söz konusu projeye başlanılmadan evvel hepimizin aklında ilk soru işareti oluşturan ilgili konu ile ilgili hassasiyetle ve titizlikle çalışılmış olup İlimizde bulunan Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, il özel idaresi ve İlbank AŞ. tarafından Geoteknik, jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan ayrıntılı bir jeolojik çalışma ile parkımızın zemini incelenmiş her türlü durum değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda zeminde yapılması planlanan otoparkın suyunun iki şekilde tahliye olabileceği değerlendirilmiştir birinci durum suyun parkın yaklaşık 250 metre ilerisine Ohi deresine yakın bir noktadan kendi cazibesiyle yağmur suyu kanalizasyon hattına verilmesi, ikinci durum olarak iki adet motopomp yardımıyla suyun direk yağmur suyu hattında deşarj edilmesidir. Günümüz teknolojisi ile deniz suyu üzerinde bile değişik yöntemlerle ( fore kazık, dolgu enjeksiyon vb.)  yapılar yapılmakta iken takdir edersiniz ki böyle bir proje için bunu düşünmemiş ve gerekli tedbiri almış olabileceğimiz tüm kamuoyunun takdirindedir.

İlçemizin hali hazırda hükümet meydanı, parkın iki yanı, cumhuriyet caddesi vb. tüm alanlara en dolu haliyle yaklaşık 86 araç park etmekte olup, Yer altı otoparkımızda en yasal ve otopark yönetmeliğine uygun haliyle 110 araç ve daha serbest haliyle  yaklaşık 150 araç park etmektedir.

Söz konusu alanın ticarileşmesi konusuna gelince projemiz bir yap-İşlet-Devret projesi olup idari şartnamemiz ayrıntılı incelenirse herhangi bir kullanım sayısı, taahhüt v.b. belediyemizi mali anlamda bağlayıcı bir maddesi bulunmamaktadır. Haliyle belediyemizin mali anlamda zarara uğrayacağı bir taahhüt bulunmamakla birlikte yine ayrıntılı incelenmiş olsaydı idari şartnamemizin 21. Maddesinde ilgili proje kapsamında verilecek her türlü hizmetin ( otopark ücreti, araç yıkama ücreti, çay ücreti, yemek ücreti v.b) ücretinin her yıl Belediye meclisinin kararıyla belirleneceği açıkça yazmakta işleticinin keyfi fiyat uygulanmasına imkan vermemektedir.

İDDİA: Otopark sorunun başka şekilde çözüme kavuşturulması alternatif yol bulunması
CEVAP: İlçemizin ortasında geçen yol şehirlerarası yol olup Karayolları tarafından idare edilmekte ve yol üzerinde Belediyemizin bir hükmü bulunmamaktadır. Göreve geldiğimizde ilçemizde otopark alanı olarak kullanılabilecek alanlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup ilk olarak şehir merkezimize yakın okul bahçelerinin kullanılması düşünülmüş ancak Danıştay tarafından verilen kararlar neticesinde yasal olmayacağı anlaşıldığından vazgeçilmiştir. Şehir merkezimize yakın alanlarda otopark alanı olarak kullanılabilecek tüm alanların ayrıntılı dökümleri incelenmiş, Belediyemizin veya kurumlarımızdan herhangi birinin en yakın alan olarak belediyemizin otogarı bulunmaktadır. Onun dışında şehir merkezimize yakın hiçbir alan bulunmamaktadır Federasyon tarafından ilçemizde otopark alanı olarak bilinen resmi kurum alanı veya belediyemize katkıda hibede bulunacak şahsi alanlar var ise ilçemiz adına gerekli çalışmaları yürütüp tarafımıza bilgi verilmesini istiyoruz Klavye başında söylemekle alan yaratılamayacağı aşikârdır.

İDDİA : Söz konusu alanın Belediye tasarrufunda olup olmadığı
CEVAP:
Söz konusu alan Belediyemiz tasarrufunda yeşil alan park alanı ve resmi kurum alanı olarak bulunmakta olup söz konusu ihalemizin idari şartnamesinde görüldüğü üzere ihalemizin sonuçlanması halinde söz konusu yolların kaldırılması ve park alanına dahil edilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Aksi takdirde Plan değişikliği yapılmasında işletmeci bulunmaması halinde imar plan değişikliği tekrar yapılması uygun olmayacağından düzenleme sonraya bırakılmıştır. 3194 sayılı İmar kanunun 18.maddesine istinaden İmar Hudutları içerisinde her türlü değişiklik yapmaya Belediye yetkili olup söz konusu yapılacak yapılaşmalar Belediyenin maliki olduğu alanlarda yapılmaktadır.

İDDİA: Yap-İşlet-Devret Modelinin dezavantajları Rant korkusu
CEVAP:
Ticarileşmesi konusu projemiz bir yap-İşlet-Devret projesi olup idari şartnamemiz ayrıntılı incelenirse herhangi bir kullanım sayısı, taahhüt v.b. belediyemizi mali anlamda bağlayıcı bir maddesi bulunmamaktadır. Haliyle belediyemizin mali anlamda zarara uğrayacağı bir taahhüt bulunmamakla birlikte yine ayrıntılı incelenmiş olsaydı idari şartnamemizin 21. Maddesinde ilgili proje kapsamında verilecek her türlü hizmetin ( otopark ücreti, araç yıkama ücreti, çay ücreti, yemek ücreti v.b ) ücretinin her yıl Belediye meclisinin kararıyla belirleneceği açıkça yazmakta, işleticinin keyfi fiyat uygulanmasına imkan vermemektedir. Ayrıca ihalemiz 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45. maddesine göre açık ihale açık artırma usulüyle yapılmakta olup herhangi bir pazarlık usulü vb. yöntem uygulanmadığından RANT söylemleri açıkçası maksatlı ve iftiradan ibarettir, kaldık ki ihaleye herkesin katılması ve açık artırma ile fiyat yükseltmesi mümkündür.

Ayrıca burada tekrar belirtmek isterim ki, bizim gibi Ekonomik anlamda zor durumda olan belediyelerin ilçemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkısı olacak bu projeleri ancak Yap-İşlet-Devret modeli ile yapmaktan başka bir çaresi bulunmamaktadır. 2014 yılında göreve gelen Siyasi Parti ve meclisi de söz konusu alan ve diğer parklar için Belediye meclisinden 02/06/2016 tarih ve 37 sayılı belediye meclis kararı ile benzer bir karar almış, İlçemiz Çiftlik parkı olarak bilinen alanda uygulamaya konulmuştur. O dönem ilgili Dernek ve Federasyonlarımızdan benzer herhangi bir tepkinin yükselmemesi aklımızda soru işaretleri oluşturmaktadır. Derneklerimizdeki Karakoçan Sevgisi yeni mi başlamıştır yoksa Karakoçan sevgisi Belediye yönetimine göre mi değişmektedir?

İDDİA: Kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiş
CEVAP:
Göreve geldiğimiz günden itibaren projemiz için ilk yıl fizibilite proje çalışmaları tamamlanmış olup ikinci yılın yarısından itibaren kamuoyu bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak tüm esnaf ve vatandaşlarımızın katılımının sağlanması amacıyla kapı kapı el afişleri ile davet sağladığımız Halk toplantısı düzenlenmiş toplantıya katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza projemiz sunu şeklinde ayrıntılı bir şekilde izah edilmiştir. Ardından Basın ve sosyal medya aracılığıyla projemizin görselleri ve özellikleri anlatılmış, yine Belediye Başkanımız öncülüğünde ilçemizdeki tüm siyasi parti başkan ve temsilcilerinin davet edildiği (Davete icabet etmeyen bir Parti hariç) bir bilgilendirme toplantısı sağlanmış ve projenin yapılması amacıyla yapılan görüşmeler sonucunda parti temsilcilerinin  büyük çoğunluğunun (yaklaşık %90) onayı alınmıştır. Bununla da yetinilmemiş projemizin yapım ve kullanım sırasında birinci dereceden etkilenecek esnaflarımız başta olmak üzere şehir merkezimizde bulunan esnaflarımızın nerdeyse tamamına kapı kapı gidilerek ıslak imzalı ve görüş bildirilecek bir anket çalışması yapılmış ve  yine % 90 üzerinde olumlu görüşler alınmıştır. Bu kadar kapsamlı yapılan kamuoyu bilgilendirme çalışmalarından sonra bazı çevrelerin halen yeterli bilgilendirme yapılmadığı görüşleri karşısında hayretlerimiz gizleyememekteyiz. Tabi bazı çevreler tarafından söz konusu dernek, Federasyon vb. kuruluşları yanlış bilgilendirme, maksatlı yapılan haberler, projenin amacına ulaşmaması için oluşturulan suni gündemler bizleri derinden üzmektedir. Ancak Söz konusu Federasyonun 7/24 bizlere ulaşması mümkün iken bu konu hakkında Belediyemiz ile herhangi bir irtibata geçmeden bilgi talep etmeden tamamen sosyal medya üzerinden iletişime geçmesi tarafımızca bir siyasi çalışmanın yürürlüğe konulduğu izlenimini uyandırmaktadır. Federasyondan beklentimiz daha şeffaf olunması ve tam bilgi sahibi olunmadan direk eleştirisel anlamda yaklaşılmamasıdır.

Kaldı ki Yap-İşlet-Devret Modeliyle ülkemizde çok fazla sayıda ihale gerçekleştirilmekte olup yakın zamanda Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yap-İşlet-Devret Modeliyle yine Park yapım ihalesine çıkmıştır.

Sonuç olarak Karakoçanlıların %49 oyunu alarak seçilmiş bir Belediye başkanı olarak ilçemizin tamamının ve ilçemiz dışında yaşayan tüm Karakoçanlıların belediye başkanı olarak herhangi bir ayrım yapmadan halkımızın bize verdiği görevi layıkıyla yapma ve yine halkımızın karşısına çıkma arzusunda olan bir Belediye başkanı olacağım. Geçen süre zarfında İlçemizde kuruluşundan bu yana vahşi olarak doğaya bırakılan çöp sahası bu dönemde ıslah edilerek çöplerimiz taşıma yoluyla Enerjiye dönüştürülmekte yakın zamanda başlayacağımız bir çalışma ile de eski çöp döküm alanımız mesire alanına ve yeşil bir çehreye dönüştürülecektir. Federasyonumuzun bize makul bir öneri getiremediyse tarafımızca yine bu dönemde ilçemizdeki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Alternatif Çevre yolu Munzur caddesi hizmete konularak Bölgenin çehresi değiştirilmiştir. İlçemizin en eski yerleşim yerlerinden olan Karşıyaka Mahallemize yeni bir park inşa edilmiş ve yine o bölgenin emektarlarından birini ismi ile yaşatılmaya çalışılmaktadır. Yine aynı şekilde ilçe olduğumuz andan beri hiç park bulunmayan Kulubaba ve Gölpınar Mahallelerimiz girişimlerimiz neticesinde Belediyemizden maddi olarak herhangi bir kaynak ayırmadan bakanlık imkânlarımızla iki park hizmete açılmıştır. İlçemizin isminin uzun süre ulusal basında anılmasını sağladığımız ve ileride istihdam oluşturmasını umut ettiğimiz yaklaşık 40 dönümlük bir alanda lavanta bahçesi projemiz yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde yaklaşık 40 dönümlük bir alanda başlatılan park yapım çalışmaları bir türlü nihayete ulaşmamış ve Bahçelievler mahallesinde atıl halde bulunan alanın tüm çalışmaları belediyemiz tarafından tamamlanarak Millet Bahçesine dönüştürülmüş ve ilçemiz adına çok önemli bir mesire alanı dinlenme bölgesi oluşturulmuştur. Yıllardır sonuç alınamayan canlı Hayvan Pazarı projemiz yine %80’i hibe olmak üzere bu dönemde başlatılmış ve tamamlanmak üzeredir. Yine aynı şekilde bir türlü sonuçlandırılamayan Atık Su arıtma tesisimizin projesi tamamlanmış önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacaktır. Ohi deremizin temizlik ve ıslah çalışmaları yapılmış, üç mahallemize gençlerimizin spora olan ilgisinin artırılması amacıyla basket potaları yapılmıştır.

Biz Karakoçan için bu kadar dertlenirken belki 5 yılda yapılması planlanan projelerimizin çoğunluğunu daha iki yılda tamamlamış iken ve bunları yaparken de zaman zaman kendimizden bazen Ailelerimizin zamanlarından çalarak gayret ederek gerçekleştirdik. Bizlere güvenen dualarını hiçbir zaman esirgemeyen Karakoçan halkının yaşlısından gencine çocuğundan kadınına herkesin bizlerden beklentisini çok şükür boşa çıkarmadık ve çalışmaya da devam edeceğiz.

Bu projemiz ve benzer projelerimizle yeniliklere yol yürüyen bir belediyenin Otoparkı katletmesi ile suçlanması hiç te etik değildir. Kaldı ki ki yeşil alanımız mevcut yeşil alanın iki katına çıkmakta, oturma alanımız mevcut alanın en az iki katına çıkmakta, Araç park alanımız mevcut alanımızın yaklaşık iki katına çıkmaktadır.

Tepe Mahallesinde doğmuş, büyümüş ve ilçesine hizmet etmekten gurur duyan bir Belediye Başkanı olarak yeterince araştırılmış, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan sonra yapılan her türlü eleştiriye sonuna kadar açığız ve yanlış yaptığımız her adımdan geri dönmesini de biliriz ancak çarpıtılarak kamuoyuna yanlış bilgilendirilmiş ilçenin bazı siyasi hesaplaşmalarına ve oyunlarına da Karakoçan’ımızı terk etmeyeceğiz. Bu projemizde ve ihalesinde istekli veya talep olur mu bilmem Belki de talep te olmaz bu işi buradan rafa kaldırırız ama şunu herkes bilsin ki Bu orta park Projesi Benim hayalim ve üç yıl sonra yaptıklarımdan veya yapamadıklarımdan dolayı karne mide yine KARAKOÇAN halkından alacağım kaderime razıyım.

Ayhan AKBABA
KARAKOÇAN BELEDİYE BAŞKANI

 

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

Toplam parkın Büyüklüğü

1310 metrekare

% 100

Toplam parkın Büyüklüğü

3250

metrekare

% 100

Kapalı Bina alanı (Çayocağı,W.C, Büfe,çeşme vb.)

310 Metrekare

 % 24

Kapalı Bina alanı

500

metrekare

 % 15

Kilitli Parke taşı

(oturulacak alan)

670 metrekare

%  51

Kilitli Parke taşı

(oturulacak alan)

1100

metrekare

%  34

Yeşil alan miktarı

330 metrekare

%25

Yeşil alan miktarı

1650 metrekare

% 51